home.waarnemingen.prikbord+nieuws.activiteiten.afdeling.werkgroepen.links.contact.
contact
redactie
zoeken
instituut voor natuureducatie en duurzaamheid
- Roden
        contact                    redactie                   zoeken

Doel

 

 

De Florawerkgroep houdt zich algemeen gesproken bezig met het onderzoeken van Wilde Planten en hun bijbehorend leefmilieu. Het gaat dan vooral om onderzoek in de eigen regio.

Daarvoor moet in de eerste plaats kennis worden opgedaan, uitgebreid en onderhouden (een of meer van de stappen uit de paragraaf hiervoor). Dat kan onder meer door het organiseren en/of deelnemen aan excursies, lezingen en cursussen op het gebied van wilde planten.

 

In de tweede plaats door het inventariseren van het voorkomen van (bepaalde) plantensoorten in een bepaald gebied. Dit kan eenmalig zijn, bijvoorbeeld om vast te stellen wat er allemaal groeit in een bepaald afgebakend gebied (bijvoorbeeld een wegberm, een bosperceel of een heideterrein). Ook kan het zijn dat er meerdere jaren op rij wordt geïnventariseerd, om de ontwikkeling van de daar voorkomende planten-groep te volgen, in samenhang met bijvoorbeeld gewijzigd beheer of onder invloed van veranderende milieufactoren.

Dit soort onderzoeken kunnen gedaan worden op eigen initiatief van de Florawerkgroep; er is dan meestal sprake van een leerproject om de eigen kennis en ervaring uit te breiden.  Meestal gebeurt het onderzoek echter op verzoek van een andere (natuur)organisatie. Er worden dan 'twee vliegen in één klap gevangen': tegelijk met het maatschappelijk belang van het onderzoek is er de mogelijkheid voor de werkgroep om te oefenen en kennis op te doen en te onderhouden.

 

Bij alle activiteiten staat voor de leden van de Florawerkgroep steeds centraal het plezier dat men beleeft aan het bezig zijn met en in de natuur en vooral om samen te genieten van de schoonheid, de verscheidenheid en de ecologische betrekkingen van onze wilde planten. Het combineren van het nuttige en het aangename geeft de leden van de werkgroep ook nog eens veel voldoening en werkt sterk motiverend en inspirerend.